Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl
www: gzeasip.skoroszyce.pl
Data wydruku: 2021-09-27 06:55:05

Statut GZEASIP

W załączniku udostępniamy Państwu zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIII/162/16 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 28 października2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno –  Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach:

S T A T U T Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

oraz 

UCHWAŁĘ NR  XXIII/161/2016 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia  28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce.