Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl
www: gzeasip.skoroszyce.pl
Data wydruku: 2019-12-15 04:01:56

Wykaz stanowisk

Tadeusz Kosecki

  tkosecki@skoroszyce.pl

Kierownik

77 431 80 96

Agnieszka Kaczmarczyk

 akaczmarczyk@skoroszyce.pl

Główna Księgowa

77 431 80 96

Maria Karpowicz

 mkarpowicz@skoroszyce.pl

Starszy Księgowy

77 431 80 96

Józefa Pyclik

 jpyclik@skoroszyce.pl

Specjalista ds. płac

77 431 80 96

 

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

 

 

Kierowca

 

 

Opiekun dowozów

 

 

Opiekun dowozów

 

 

Opiekun dowozów

 

 

Opiekun dowozów