Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl
www: gzeasip.skoroszyce.pl
Data wydruku: 2020-08-14 13:29:28

Wykaz stanowisk

Kierownik

77 431 80 96

Główna Księgowa

77 431 80 96

Starszy Księgowy

77 431 80 96

Specjalista ds. płac

77 431 80 96

 

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

 

 

Kierowca

 

 

Opiekun dowozów

 

 

Opiekun dowozów

 

 

Opiekun dowozów

 

 

Opiekun dowozów