Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl
www: gzeasip.skoroszyce.pl
Data wydruku: 2023-06-10 06:20:11

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Skoroszyce