Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl
www: gzeasip.skoroszyce.pl
Data wydruku: 2020-09-25 04:50:43

Rekrutacja do szkól i przedszkoli 2020

Poniżej przedstawiamy załączniki neizbędne do rozpoczęcia rekrutacji dziecka do przedszkole w roku 2017.