Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl
www: gzeasip.skoroszyce.pl
Data wydruku: 2020-01-29 18:55:09

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 "Radosne Przedszkole"

RP-plakat mapa dotacji.jpg, Plakat
Plakat