Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl
www: gzeasip.skoroszyce.pl
Data wydruku: 2020-09-25 05:57:45

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr RPOP.09.01.03-16-0004/18 "Radosne Przedszkole"

RP-plakat mapa dotacji.jpg, Plakat
Plakat