Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl
www: gzeasip.skoroszyce.pl
Data wydruku: 2021-09-27 05:46:51

Zaproszenia do składania ofert / Zaproszeniedo złożenia oferty cenowej w sprawie usługi członka komisji konkursowej ds. oceny testów, projektów i robotów podczas drugiej edycji festiwalu matematyczno-przyrodniczego i festiwalu robotów w ramach projektu OiPŚ- etap szkolny w Szkole Podstawowej w Chróścinie i Skoroszycach i między szkolny w Szkole podstawowej w Skoroszycach.