Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

e-mail: gzeasip@skoroszyce.pl
www: gzeasip.skoroszyce.pl
Data wydruku: 2021-10-18 06:16:14

Zaproszenie do składania ofert w celu wyłonienia zespołu projektowego, świadczącego usługi zarządzania i obsługi projektu: Przyjazne Przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie