Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony jest od
1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. realizowany jest następującymi metodami

  • obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS (www.spis.gov.pl)

Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

  • uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)

Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji “spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99

  • metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja bieżącego roku.

W Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest również uruchomione stanowisko do samospisu. Pracownicy urzędu (przy zachowaniu reżimu sanitarnego) chętnie będą służyć pomocą osobom, które nie mają możliwości dokonania samopisu (np z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu).

Gminne Biuro Spisowe w Skoroszycach:

774318981, 774318976

  • Data aktualizacji: 2021-05-11 10:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 51 499