Statut GZEASIP


W załączniku udostępniamy Państwu zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIII/162/16 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 28 października2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno –  Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach:

S T A T U T Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Skoroszycach

oraz 

UCHWAŁĘ NR  XXIII/161/2016 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia  28 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Skoroszyce.

Rekrutacja

  • Data aktualizacji: 2023-09-14 01:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 106 032